Garantie en Klachten 


Garantie
Cv Compleet staat achter haar producten vanwege de hoge kwaliteit en betrouwbare fabrikanten. Door onze jarenlange ervaring in het installeren en leveren van verwarming en sanitaire installaties kunnen wij u bedienen met een ruim assortiment, een snelle levering en deskundig advies. Wij bieden u 100% fabrieks- en tevredenheidgarantie, zodat u zeker bent van uw product.

  • De fabrikanten van onze producten hanteren een fabrieksgarantie van doorgaans 24 maanden. Op sommige onderdelen heeft u afhankelijk van het merk, vanuit de fabriek zelfs 5 tot 10 jaar garantie. Voor de specifieke garantievoorwaarden van het product verwijzen wij u naar de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant.
  • Om aanspraak te kunnen maken op enige garantie moet een deskundige volgens vaststaande voorwaarden de producten installeren. Een deskundige van cv-compleet.nl verzorgt graag voor u de installatie. Indien u zelf de installatie wil verzorgen, verzoeken wij u te overleggen of het haalbaar is om aan te tonen dat u een deskundige bent. Is dit niet het geval, of wanneer er word afgeweken van de geldende voorschriften bij montage, vervalt de aanspraak op garantie.
  • Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken in de producten dient schriftelijk of per email (info@cv-compleet.nl) zo spoedig mogelijk na ontvangst op het afleveradres te geschieden.
  • Wanneer u ons kennis heeft gegeven van een beschadigd, defect of incompleet product verzoeken wij u om eerst onze reactie af te wachten omtrent de garantie voordat u het artikel terugstuurt. De kosten voor onterechte retouren bij garantie zijn voor rekening van de klant.
  • Ook op onze installatie hanteren wij een garantie van een jaar. Heeft u in deze periode een defect te wijten aan de installatie of lekkage, dan komen wij dit kosteloos verhelpen.
  • Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.
  • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Klachten
CV Compleet vindt het belangrijk om een prettige relatie met haar klanten op te bouwen en doet er alles aan om u zo goed mogelijk te bedienen. We nemen elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. Hebt u desondanks klachten, verzoeken wij u deze schriftelijk of per mail via info@cv-compleet.nl aan ons kenbaar te maken. U ontvangt dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bericht , een inhoudelijke reactie van ons. We zullen uw klacht met aandacht en zorgvuldigheid behandelen en zoeken graag samen met u een oplossing.